Hijama tijdens vasten

Hijama tijdens het vasten?

Hijama tijdens het vasten? Mag dat wel, of is dat afgeraden of verboden? Moet je een dag vasten inhalen wanneer je tijdens de Ramadan Hijama hebt verricht? We zullen hier in sha Allah een antwoord op geven.

Er is veel discussie (ook tussen de fuqaha / verschillende jurisprudenties, zowel vroeger als nu) onder de mensen of het toegestaan is of niet om Hijama te verrichten terwijl je vast. Alle bekende Hadith-overleveringen zullen hieronder aan bod komen. Bij iedere Hadith volgt een uitleg.

Hadith 1: Ibn ‘Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde dat de Profeet (vrede zij met hem) ging zitten voor Hijaamah terwijl hij in een staat van ihram was en hij ging zitten voor Hijaamah terwijl hij aan het vasten was.
(Bukhari nr 1938).

Imam Ahmad ibn Hanbal verklaarde het laatste deel van de hadith (over het vasten) als niet authentiek, maar er is ook nog een andere overlevering die het toestaat om Hijaamah te doen als men vast.

Abu Sa’eed Al-Khudri (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde dat de Profeet (vrede zij met hem) toestemming gaf aan een vastende persoon om te zitten en behandeld te worden met hijaamah.
(Sharh Al- Nasai Al-Kubra nr 3224)

De woorden ‘toestemming gaf’ duiden erop dat het eerst verboden was en dat het daarna toegestaan was. Dit is een sterk bewijs voor degenen die juist het tegengestelde beweren, namelijk dat het eerst toegestaan was en nu verboden. Sommige muhadithoon zoals ibn Hajr Al-‘Asqalani hebben hun twijfels bij deze overlevering, terwijl anderen deze weer bevestigen.

De volgende hadith is zeer belangrijk in deze discussie, omdat hier duidelijk wordt dat het vasten afgeraden werd omdat het een persoon kan verzwakken.

Hadith 2: Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) werd gevraagd: “Keurden jullie allen Hijaamah af voor een vastende?” waarop hij zei: “Nee, behalve wanneer het een persoon verzwakt.”
(Bukhari nr 1940)

Hier wordt duidelijk dat de metgezellen niet van mening waren dat Hijaamah het vasten verbrak, maar dat ze liever niet Hijaamah deden als ze aan het vasten waren omdat een persoon hierdoor zwak kon worden en als gevolg hiervan zijn vasten moest verbreken om te eten en te drinken.

Hadith 3: Abdurrahman ibn Abi Layla overleverde van een van de metgezellen dat hij zei: “De Profeet (vrede zij met hem) verbood Hijaamah voor een vastende, het vasten van dagen achter elkaar tijdens de Ramadan zonder het vasten te verbreken gedurende de nacht. Hij deed dit als goedheid voor zijn metgezellen, maar hij heeft het niet verboden verklaart.
(Abu Dawood nr 2374)

De goedheid hier in de hadith geeft aan dat Hijaamah doen tijdens het vasten het vasten zwaar maakt net als het achter elkaar vasten zonder het in de nacht te verbreken. Hieruit valt te concluderen dat er geen verbod geldt voor het uitvoeren van Hijaamah tijdens het vasten, maar dat het is afgeraden omdat het vasten hierdoor moeilijker wordt.

Hadith 4: Abdullah ibn Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde dat de Profeet (vrede zij met hem) werd gecupt terwijl hij vastte.
(Saheeh al-Bukharee 5694).

Hadith 5: Shidad ibn Aws (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Hij die Hijaamah uitvoert en hij bij wie het wordt gedaan, beiden hebben hun vasten verbroken.”
(Sunan Ibn Maajah nr 1681)

Bovenstaande hadith is door vele metgezellen overgeleverd en wordt door een aantal fuqaha (juristen) als bewijs gezien voor het verbreken van het vasten als men Hijaamah doet, dit was o.a. de mening van Ishaq bin Rawayha, ibn Mundhir en ‘Ata (moge Allah genadig met hen zijn) en van de metgezellen Ibn ‘Umar, Ibn ‘Abbas en Annas ibn Malik (moge Allah tevreden met hen zijn).

Deze Hadith is echter geabrogeerd (opgeheven / ongeldig verklaard) door een aantal geleerden waaronder Sheikh Al-Albaani en Ibn Hazm (moge Allah hen genadig zijn). Zie ook: Saheeh, Irwaa al-Ghaleel 931 & 4/74

Het lijkt er dus op dat cuppen (Hijaamah) is toegestaan, maar beter kan worden vermeden tijdens het vasten omdat Anas Ibn Maalik heeft vermeld dat de vastende zwak kan worden door Hijama, en Allah weet het het beste.

Conclusie: Er is een hadith die aangeeft dat het vasten verbroken wordt van hij die Hijaamah uitvoert en hij die vast. Deze Hadith is geabrogeerd door sommige geleerden. De reden hiervoor is dat de Profeet (vrede zij met hem) zelf (later) wél Hijama heeft verricht tijdens het vasten.

Wanneer je Hijama verricht, kan het zijn dat je lichaam erg verzwakt. Om deze reden is het misschien beter dat zij die dit vrezen geen Hijama ondergaan tijdens het vasten.

De meeste andere overleveringen geven aan dat Hijaamah wel is toegestaan, en dat de Profeet (vrede zij met hem) zelf ook Hijaamah heeft ondergaan tijdens het vasten. Wij zijn van mening dat dit het juiste en sterkste bewijs is dat Hijaamah voor de vastende is toegestaan.

Moge Allah subhanahu wa ta3ala ons allen leiden naar het Juiste Pad, en een ieder vergeven indien wij een fout hebben gemaakt.

cupping en de oudheid

Hoe werkt Hijama?

De fysiologische processen achter Hijama volgens de Taibah theorie. Wet cupping is een simpele en voordelige geneeswijze, …

Blauwe plekken na Hijama en wat ze betekenen

Sommige mensen zien de hijama cupping plekjes aan als blauwe plek. Het is echter fout om de plek te zien als een blauwe …

Doet Hijama pijn?

Doet Hijama pijn?   Licht gespannen kwam zij de behandelkamer inlopen, je zag aan haar dat ze nog niet helemaal op haar …