Klacht

Sinds 2016 dient de zorgverlener volgens de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (wkkgz) aangesloten te zijn bij een klachten- en geschillencommissie. Indien een therapeut niet aangesloten is bij een dergelijke commissie dan mag deze ook geen zorg verlenen. Deze wet is onder andere in het leven geroepen om de cliënt, u in dit geval, te beschermen tegen slecht functionerende therapeuten.

Onze therapeuten zijn allen aangesloten bij een klachten- en geschillencommissie. Mocht u een klacht hebben over een van onze therapeuten dan kunt u ons hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

U kunt uw klacht sturen naar info@hijamakliniek.nl.

Na het indienen van uw klacht hopen wij dat met bemiddeling van Hijama Kliniek Amsterdam u en de therapeut in kwestie tot verzoening komen. Zo niet dan ontvangt u binnen 4 weken na het laatste contact, tussen u en Hijama Kliniek Amsterdam de contactgegevens van de geschillencommissie in kwestie.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

cupping en de oudheid

Hoe werkt Hijama?

De fysiologische processen achter Hijama volgens de Taibah theorie. Wet cupping is een simpele en voordelige geneeswijze, …

Blauwe plekken na Hijama en wat ze betekenen

Sommige mensen zien de hijama cupping plekjes aan als blauwe plek. Het is echter fout om de plek te zien als een blauwe …

Doet Hijama pijn?

Doet Hijama pijn?   Licht gespannen kwam zij de behandelkamer inlopen, je zag aan haar dat ze nog niet helemaal op haar …